Dogradnja hladnjače

sa novom utovarnom rampom i novim komorama kapaciteta 2000t.