Lični Podaci

Prezime *
Ime *
Adresa prebivališta *
Poštanski broj *
Mesto stanovanja *
Država *
Telefon, kućni *
Telefon, mobilni *
E-mail *
Pol *
Ženski
Muški
Godina Rođenja *
Bračno stanje
Regulisana vojna obaveza

Stepen završenog školovanja

Stručno ili drugo srednješkolsko obrazovanje
Diploma više ili visoke stručne škole
Fakultetska diploma
Magistratura
Doktorat

Diplomske studije

Naziv fakulteta na kom ste završili diplomske studije odnosno naziv srednje škole ako imate završenu srednju školu
Smer diplomskih studija
Godina u kojoj ste diplomirali odnosno završili srednju školu
Ukoliko niste završili, navedite planiranu godinu završavanja studija

Postdiplomske studije

Naziv fakulteta na kom ste završili postdiplomske studije
Smer postdiplomskih studija
Godina u kojoj ste diplomirali

Doktorske studije

Naziv fakulteta na kom ste završili doktorske studije
Smer doktorskih studija
Godina u kojoj ste diplomirali

Drugo obrazovanje (kursevi, seminari i sl.)

Naziv seminara
Trajanje seminara
Kratak opis seminara
Naziv seminara(2)
Trajanje seminara(2)
Kratak opis seminara(2)
Naziv seminara(3)
Trajanje seminara(3)
Kratak opis seminara(3)

Poznavanje rada na računaru (sa kojim programskim paketima imate iskustva)

MS Windows, Mail and Internet Explorer
MS Word
MS Excel
MS Power point
MS Acess
MS Front page
Corel Draw
Adobe Photoshop
Adobe Ilustrator
MS Visio
Auto Cad

Poznavanje stranih jezika

Engleski
Nemački
Francuski
Italijanski
Ruski
Drugi strani jezik 1
Drugi strani jezik 2

Prethodno zaposlenje

Naziv firme
Naziv radnog mesta
Grana delatnosti kojom se poslodavac bavi
Broj zaposlenih u firmi tj. organizaciji gde ste bili zaposleni
Koliko ste ljudi neposredno vodili
Kratak opis radnog mesta

Trenutno zaposlenje

Naziv firme
Naziv radnog mesta
Grana delatnosti kojom se poslodavac bavi
Broj zaposlenih u firmi tj. organizaciji gde ste bili zaposleni
Koliko ste ljudi neposredno vodili
Kratak opis radnog mesta

Željeno radno mesto

Administracija
Finansije
Ljudski resursi
Organizacija
Opšti poslovi
Informatika
Nabavka
Marketing
Prodaja
Proizvodnja
Održavanje
Servisiranje
Tehnologija
Logistika
Istraživanje i razvoj
Obrazovanje
Drugo
 - Vesti

Skinite NACRT UGOVORA O PRIPAJANJU „RADUN-INŽENJERING“ I „GIP GRAĐEVINAR“ ovde


Započeta izgradnja stambeno poslovnog objekta u Beogradu, u ulici Gospodara Vučića broj 27


19.05.2011. godine započeli radove na izgradnji stambeno-poslovno apartmanskog kompleksa u Beogradu, na adresi Živka Davidovića broj 81. Veličina objekta je cca 32.000 m2


Započeti radovi na višestambenom objektu u Novom Sadu ul.Arhimandrita Jovana Rajića


čitaj više

 - Vremenska Prognoza