B.Palanka
B.Palanka
Proizvodni Pogon
+381 21 754 211 Pon - Pet 08:00 - 16:00 Drugo železničko naselje 11, 21400 Bačka Palanka office.bp@radun.rs
+381 21 60 43 260 Pon - Pet 07:00 - 16:00, Sub: 07:00 - 15:00 Branka Bajića 76, 21400 Bačka Palanka
SRPS ISO
ISO 9001:2015
SRPS ISO
ISO 14001:2015
SRPS ISO
ISO 45001:2018
KONTAKT

FUNDIRANJE

Temeljna konstrukcija izvodi se na licu mesta ili u proizvodnom pogonu i prilagođava potrebnoj dubini fundiranja u zavisnosti od karakteristike tla.

TRANSPORT

Gotovi prefabrikovani elementi se odvoze odgovarajućim  transportnim sredstvima do mesta montaže gde se montiraju auto-dizalicom.

NADZOR KVALITETA

Svaki od elemenata prefabrikovanih betonskih konstrukcija izrađuje se u našim pogonima uz odgovarajući nadzor kvaliteta i tačnosti izvođenja.

KLASIČNO ARMIRANJE I
PREDNAPREZANJE

Naš sistem proizvodnje iz programa AB prednapregnutih i AB prefabrikovanih elemenata u potpunosti može zadovoljiti zahteve naših investitora. Prednaprezanjem montažnih elemenata na jednostavan način postižemo velike raspone. Kombinacijom ostalih AB montažnih elemenata izvodimo građevinske objekte različitih namena.

Nakon kontrole svih sprovedenih akcija pristupa se završnim poslovima u pripremi kalupa za betoniranje. Završni poslovi podrazumevaju sklapanje oplate, ubacivanje gotove armature, podmazivanje oplate i ugradnju betona. Svi elementi se izrađuju u našim pogonima uz odgovarajući nadzor kvaliteta i tačnosti izvođenja. 

PREFABRIKACIJA MONTAŽNIH ELEMENATA

Svi betonski elementi imaju armaturu i rade se u šalunzima (kalupima), tako da je pre ugradnje betona neophodno da se sinhronizuje :
•izrada pozicija od armature na osnovu crteža
•izrada pozicije i kalupa od oplate
•priprema proizvodne piste
•unutrašnje potrebe transporta
•nakon završene izrade betonskih elemenata pristupa se adekvatnoj nezi betona shodno vremenskim uslovima

KARAKTERISTIKE OVAKVOG NAČINA IZGRADNJE SU:

 • brza izrada elemenata i brza montaža
 • postizanje velikih raspona
 • tačnost u izradi i montaži elemenata konstrukcije
 • jednostavno prilagođavanje različitim tipovima podloge
 • fleksibilnost u privođenju objekta najraznovrsnijim namenama
 • lako održavanje i dugačak vek trajanja
 • varijabilnost pri kombinovanju vrsta materijala
 • mogućnost naknadne nadogranje
 • manja cena materijala i elemenata
 • minimalizacija narušavanja životne sredine
 • materijal pogodan za recikliranje koji ne opterećuje životnu sredinu
NAŠA PONUDA

ARMIRANO-BETONSKIH ELEMENATA

KROVNI NOSAČI „A“ i „T“ POPREČNOG PRESEKA

IVIČNA GREDA

OLUČNA GREDA

KROVNA ROŽNJAČA

AB PI PLOČA

STUB

KRANSKE STAZE

FASADNE GREDE

TEMELJNE STOPE

TEMELJNE ČAŠICE

TEMELJNE GREDE

TRANSPORT

Prioritet transporta su odlično organizovani logistički procesi za potrebe transporta materijala i vangabaritnih betonskih elemenata za montažne konstrukcije. 

Uveli smo sistem GPS uređaja za praćenje kretanja vozila kako u okviru firme tako i na terenu. Ovakav sistem praćenja kretanja vozila omogućio je bolju organizaciju posla jer nam dalje tačnu info kada na primer mikser ili šleper mogu biti na gradilištu i samim tim se na najoptimalniji način organizuju poslovi na samom gradilištu.

Sertifikovani smo u skladu sa međunarodnim standardima još od 2013.