B.Palanka
B.Palanka
Proizvodni Pogon
+381 21 754 211 Pon - Pet 08:00 - 16:00 Drugo železničko naselje 11, 21400 Bačka Palanka office.bp@radun.rs
+381 21 60 43 260 Pon - Pet 07:00 - 16:00, Sub: 07:00 - 15:00 Branka Bajića 76, 21400 Bačka Palanka
SRPS ISO
ISO 9001:2015
SRPS ISO
ISO 14001:2015
SRPS ISO
ISO 45001:2018
KONTAKT

PRVA FABRIKA BETONA

Naša prva fabrika za proizvodnju lakoagreagtnog betona počela je sa radom davne 1977. godine da bi kasnije bila modernizovana u cilju efikasnijeg upravljanja u procesu pravljanja betona. Nova fabrika betona počinje sa radom 2007. godine.

U procesu pravljanje betona koristimo agregat isključivo deklarisanih frakcija uz strogo kontrolisanu vlažnost. U pogon za proizvodnju betona sirovine stižu sa odvagom i atestima. Pri pravljenju betona, kao i kada je reč o kompletnoj proizvodnji svi procesi se izvode u skladu sa važećim standardima.

PROVERENE RECEPTURE

U Radun inženjeringu proizvode se različite vrste betona (prema recepturama), čiji kvalitet mora da zadovoljava relevantne standarde. Najčešće se proizvode betoni određene marke za koje postoji proverena receptura i ustaljena tehnologija izrade.

U slučaju posebnih zahteva investitor imenuje odgovorno lice koje nadgleda i kontroliše izradu i kvalitet betona. Na osnovu recepture vrši se odmeravanje agregata, vode i cementa.

PRODUKTIVNOST PRI IZRADI BETONA

Važno je napomenuti da možemo da proizvedemo betone koji postižu preko 30 Mpa u kratkom vremenskom periodu što nam omogućava veću produktivnost pri izradi prefabrikovanih betonskih elemenata na istim za to predviđenim kalupima – danas se izbetonira, sutra se vade i rade drugi na istom mestu, u istom kalupu.

KONZISTENCIJA BETONA

Konzistencija betona je sleganje svežeg betona, koje utiče na njegovu ugradivost i obradivost. Pre početka ugradnje betona, na samoj fabrici betona ili na gradilištu, meri se konzistencija. Radi se eletronsko registrovanje, merenje i doziranje .

Najpre se radi manja količina probnog betona gde se meri konzistencije. Mešanje betona započinje se po tehnologiji i recepturi uz sukcesivno dodavanje vode. Ako konzistencija nije dobra, dodaju se elementi koji utiču na taj faktor. 

Ovaj faktor se unapred određuje i koriguje na osnovu rezultata dobijenih Abramsovim konusom. Po dobijenoj konzistenciji nastavlja se sa proizvodnjom betona sa utvrđenim količinama vode i svih ostalih gradivnih elemenata betona.

Sertifikovani smo u skladu sa međunarodnim standardima još od 2013.