B.Palanka
B.Palanka
Proizvodni Pogon
+381 21 754 211 Pon - Pet 08:00 - 16:00 Drugo železničko naselje 11, 21400 Bačka Palanka office.bp@radun.rs
+381 21 60 43 260 Pon - Pet 07:00 - 16:00, Sub: 07:00 - 15:00 Branka Bajića 76, 21400 Bačka Palanka
SRPS ISO
ISO 9001:2015
SRPS ISO
ISO 14001:2015
SRPS ISO
ISO 45001:2018
KONTAKT

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

STANDARDI

Primenom IMS-a u različitim radnim procesima, on postaje instrument upravljanja i prvenstveno se smatra  pomoćnim sredstvom za sve zaposlene. Standardizovanjem procesa, strukture i odgovornosti   olakšava se i unapređuje saradnja sa svim zainteresovanim stranama. Štaviše, ovaj sistematski pristup promoviše adekvatnu svest i ublažava rizik, obezbeđujući postizanje visokog stepena standarda   za kvalitet naših usluga i proizvoda.

Kompanija Radun inženjering uvek nastoji da precizno analizira  zahteve i potrebe svojih korisnika i naknadno pruži  potpuno optimizovane, najsavremenije usluge i proizvode. Korisnici dobijaju najbolju moguću uslugu usredsređivanjem na njihove potrebe i stalnim naporima na postizanju najviših mogućih standarda kvaliteta, zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu. Integrisani sistemi menadžmenta (IMS) ključni su element u tim naporima. 

IMS su instrument upravljanja a ISO standardi su osmišljeni tako da olakšaju posao svim zaposlenima. Standardizacija procesa i imenovanja i jasno definisanje odgovornosti i kanala komunikacije pojednostavljuje rad na projektima i olakšava i podstiče saradnju između zaposlenih i naših zainteresovanih strana.

INTEGRISANI SISTEMI MENADŽMENTA

RADUN INŽENJERING DOO je kompanija koja je osnovana sa ciljem da se zadovolje zahtevi korisnika i drugih zainteresovanih strana, kroz kontinuirano poboljšanje performansi procesa izgradnje industrijskih, poslovnih i stambenih objekata, proizvodnje elemenata za gradnju i proizvodnju betona. U cilju potpunog zadovoljenja zahteva i očekivanja svih zainteresovanih strana  RADUN INŽENJERING DOO održava visok nivo kvaliteta usluga koje pruža, vodeći računa o očuvanju zdrave životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu.

Rukovodstvo nastoji da kroz povećanje poslovnih prihoda stvori uslove za dodatna ulaganja koja bi omogućila stalno poboljšanje kvaliteta naših usluga i proizvoda, kao i mogućnost za ulaganje u nove tehnologije.

Politika itegrisanih sistema menadžmenta zasniva se na sledećim vrednostima:

• stalno praćenje i primena najnovijih tehnoloških dostignuća i iskustava u cilju obezbeđenja kvaliteta proizvoda i usluga, koji u potpunosti zadovoljavaju sve zainteresovane strane, njihove iskazane i neiskazane potrebe i očekivanja, uz poštovanje zakonskih i drugih zahteva posebno vezanih za zaštitu životne sredine i bezbednošću i zdravljem na radu;

• dosledna primena i stalno unapređenje procedura integrisnih sistema menadžmenta, u skladu sa zakonskim regulativama i zahtevima standarda ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001;

• uspostavljanje efikasne komunikacije sa svim zainteresovanim stranama i drugim relevantnim organizacijama u cilju bolje razmene informacija;

• odgovornost, podizanje svesti, stručnosti i kompetentnosti svakog zaposlenog putem sistematskog osposobljavanja, razvijanja timskog duha i podsticanje aktivnog učestvovanja u kreiranju i primeni funkcionisanja integrisanih sistema menadžmenta što doprinosi ostvarenju zajedničkog cilja kao i učestvovanju zaposlenih u svakodnevnom doprinosu rastu i razvoju našeg društva;

• stvaranjem stimulativnog radnog okružanja vrši se motivacija zaposlenih za postizanje željenih rezultata i ostvarenje poslovnih ciljeva;

• preduzimnje svih mera u cilju smanjenja nivoa rizika u pogledu zažtite životne sredine, zaštite zdravlja i bezbednosti na radu;

• posvećenosti konsultovanju i učestvovanju radnika i predstavnika radnika

• očuvanje i pospešivanje ugleda privrednog društva, kroz jačanje njegove tržišne pozicije, uspostavljanje i održavanje partnerskih odnosa sa korisnicima, isporučiocima i podizvođačima;

• posvećenost prevenciji i stalnom smanjenju nivoa rizika sa aspekta zaštite životne sredine i bezbednošću i zdravljem na radu, uz praćenje i analizu postignutih učinaka, kao i praćenje i pokretanje mera na reagovanja zainteresovanih strana;

• optimalno korišćenje svih raspoloživih resursa.

IMPLEMENTACIJOM I SERTIFIKACIJOM SISTEMA MENADŽMENTA PREMA ZAHTEVIMA STANDARDA ISO 9001, ISO 14001 I ISO 45001 NA TRANSPARENTAN NAČIN POTVRDJUJEMO DA SMO ODGOVORNI ZA KVALITET NAŠIH PROIZVODA I USLUGA, ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU.

SERTIFIKAT ZNAK KAO POTVRDA POSLOVANJA U SKLADU SA ISO STANDARDIMA

SISTEM MENADŽMENTA KVALITETOM

SRPS ISO 9001:2015

UPRAVLJANJE ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE

SRPS ISO 1400:2015

UPRAVLJANJE ZAŠTITOM ZDRAVLJA I BEZBEDNOSTI NA RADU

SRPS ISO 45001:2018

Sertifikovani smo u skladu sa međunarodnim standardima još od 2013.